Centrum voor kortverblijf  
 
Het OCMW van Wijnegem heeft vanaf eind 2005 een erkenning gekregen voor een kortverblijf van drie kamers in woonzorgcentrum Rustenborg en heeft hiermee een nieuwe dienstverlening.
 
 
Voor wie?
Kan u tijdelijk de zorg voor een familielid niet meer opnemen doordat u op vakantie gaat of door ziekte?
Wenst u er even tussenuit en zoekt u een oplossing om de zorg voor uw moeder of vader tijdelijk over te nemen?
Heeft u als oudere nood aan een hersetlperiode na een ziekenhuisopname of na een val thuis?
In al deze gevallen kan u beroep doen op het kortverblijf.
 
 
Wat?
Het kortverblijf beschikt over drie éénpersoonskamers in woonzorgcentrum Rustenborg.
 
De oudere wordt voor een korte periode opgenomen in het woonzorgcentrum. Dit kan variëren van enkele dagen tot enkele weken. Het kortverblijf mag echter maximaal zestig dagen na elkaar en negentig dagen in één jaar duren.
 
De oudere verblijft in het woonzorgcentrum waar een professioneel team de nodige verzorging en begeleiding in nauwe samenwerking met de huisarts verzekert en waar hij of zij beroep kan doen op alle diensten van het woonzorgcentrum. De oudere kan ook vrijblijvend deelnemen aan de dagelijkse animatieactiviteiten.
 
Tijdens het verblijf wordt de gebruiker en zijn familie zonodig begeleid door de sociale dienst bij het zoeken naar een passende oplossing aansluitend op het geplande ontslag.
 
 
Voorwaarden
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Wijnegem heeft in vergadering van 22 mei 2006 het huishoudelijk reglement voor het kortverblijf goedgekeurd.
 
De persoon voor wie kortverblijf wordt aangevraagd moet zorgbehoevend zijn.
 
De kostprijs per dag is dezelfde als de dagprijs in woonzorgcentrum Rustenborg.
Deze prijs omvat het gebruik en onderhoud van een kamer, de maaltijden, de activiteiten in het woonzorgcentrum en de nodige verzorging en verzorgingsmaterialen tijdens het kortverblijf.
Sommige mutualiteiten verlenen een financiële tussenkomst.
 
 
Hoe aanvragen?
U neemt contact op met woonzorgcentrum Rustenborg via het telefoonnummer 03 288 20 00.
De verantwoordelijke zal u alle informatie en eventueel een rondleiding geven indien u dit wenst.
 


 
   
Homepage Contact Sitemap