Dienstencheques  

Op 1 januari 2004 is het systeem van dienstencheques gestart.
De dienstencheques zijn een initiatief van de federale regering ter bevordering van buurtdiensten en buurtbanen. Beoogde doelstellingen zijn het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk.
 

Wat is een dienstencheque en wat kunt u er mee doen?

Een dienstencheque is een betaalmiddel dat uitgegeven wordt door SODEXO.
Met dienstencheques kunt u betalen voor thuishulp van huishoudelijke aard zoals de schoonmaak van uw woning, was en strijk, klein naaiwerk en bereiden van maaltijden.

 

Wat is de kostprijs van een dienstencheque?

Een dienstencheque kost vanaf 1 januari 2014 9 euro en is 8 maanden geldig.
Het gebruik van dienstencheques is aftrekbaar van de belastingen.
De aankoop van dienstencheques geeft recht op een belastingsvermindering van 30% van de totale aankoopwaarde. Cheques die u koopt aan 9 euro per stuk, kosten na fiscale aftrek slechts 6,30 euro. Vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1400 euro per persoon en per jaar.
 
Vanaf het aanslagjaar 2009 krijgen ALLE gebruikers van dienstencheques een fiscaal voordeel via "een terugbetaalbaar belastingkrediet".
 
Wat moet u hiervoor doen?
Als u geen belastingsbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor. Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 0257/257 57.

 

Wie kan van de dienstencheques gebruik maken?

Elke particulier (geen bedrijf of onderneming), ongeacht leeftijd of inkomenscategorie, met een woonplaats in België. U mag een maximum van 500 dienstencheques per jaar bestellen. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar aan 9 euro.

 

Hoe dienstencheques bestellen?

U moet zich eerst inschrijven bij SODEXO. De inschrijving is gratis.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden om u in te schrijven:

- een inschrijvingsformulier downloaden, klik hier;
- rechtstreeks online inschrijven, klik hier;
- een inschrijvingsformulier aanvragen bij SODEXO: tel. 02 547 54 95;
- inschrijven in het OCMW: Koolsveldlaan 94 te Wijnegem.


SODEXO zal je dan een inschrijvingsbevestiging met een inschrijvingsnummer terugsturen.

Vervolgens kan je dienstencheques bestellen door 9 euro per cheque te storten op de bankrekening waarvan het nummer op uw inschrijvingsbevestiging vermeld is. Het minimale aantal te bestellen cheques is 10. Vijftien dagen na de ontvangst van uw betaling, krijgt u de bestelde dienstencheques via de post thuis bezorgd.

 

Hoe dienstencheques gebruiken?

Hiervoor neemt u contact op met de verantwoordelijke van de dienstencheques, mevrouw An Van de Vyver.

Zij zal u inschrijven op een wachtlijst, nagaan of u kan geholpen worden en nadien contact met u opnemen voor verdere afspraken.
Wanneer huishoudhulp beschikbaar is, stuurt het OCMW een persoon naar uw woonplaats om de gevraagde dienst uit te voeren.
Per gewerkt uur, geeft u een gedateerde en getekende dienstencheque aan de huishoudhulp.

 

Voor alle info kan u terecht bij:


Verantwoordelijke dienstencheques
Secretariaat OCMW Wijnegem
Koolsveldlaan 94, 2110 Wijnegem
Tel. 03 288 20 62
Fax 03 288 20 69
E-mail: an.vandevyver@wijnegem.be
Zij is te bereiken op het telefoonnummer 03 288 20 62 op volgende dagen:
- maandag-, dinsdag- en vrijdagvoormiddag: van 9.00 u - 12.30 u
- donderdag: van 09.00 u - 12.30 u en van 13.30 u - 16.30 u

SODEXO
Tel. 02 547 54 95
http://www.dienstencheques-rva.be/

Federale overheid

http://www.werk.belgie.be
 
 


 
   
Homepage Contact Sitemap