Sociale en administratieve hulpverlening  


Hulp bij uw sociale administratie

U wordt geholpen bij de aanvraag van allerlei sociale voorzieningen, o.m. kinderbijslag, sociale uitkeringen (pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte- en invaliditeitsuitkering, tegemoetkomingen aan personen met een handicap, … ) en diverse vrijstellingen of financiële voordelen (vrijstelling milieuheffing, sociaal telefoontarief, … ).

 

Agent van de Vlaamse Zorgkas

De Vlaamse Zorgverzekering zorgt voor een gehele of gedeeltelijke dekking van de kosten voor niet-medische zorg verleend door professionele zorgverleners of mantelzorgers.
Zwaar zorgbehoevenden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.
Het OCMW werkt als lokaal agent van de Vlaamse Zorgkas. Naast het geven van algemene informatie worden personen die zich wensen aan te sluiten, geholpen met het invullen van de formulieren.
Het OCMW mag van de Vlaamse regering ook de ernst en de duur van het verminderde zelfzorgvermogen vaststellen.Begeleiding bij huisvestingsproblemen

U kan bij een maatschappelijk werk(st)er terecht voor:

  • hulp bij huisvestingsproblemen, aanvragen van premies of subsidies, tussenkomsten, …;
  • bemiddeling bij de huisvesting;
  • terbeschikkingstelling van woningen voor maatschappelijk kwetsbare personen.

De maatschappelijk werk(st)ers zullen indien nodig ook bemiddelen bij de bevoegde instanties.

Bij problemen of vragen over rechten en plichten van eigenaar en huurder kan de juridische dienst van het OCMW en/of de Huurdersbond ingeschakeld worden.
 
 
Webstek voor zelfstandigen in moeilijkheden


  
   
Homepage Contact Sitemap