Beleidsdocumenten  
 
U kan het meerjarenplan en de beleidsnota hieronder downloaden.
 
STRATEGISCH MEERJARENPLAN
 
Het strategisch meerjarenplan (2014-2019) voor het Sociaal Huis heeft de titel ‘Welzijn in Wijnegem’ meegekregen.

In de wereld van vandaag en morgen kan er enkel voor iedereen welzijn bestaan, als we daar op een structurele en toekomstgerichte manier werk van maken. Daarom hebben we voor de komende zes jaar een aantal strategische en  prioritaire beleidsdoelstellingen neergeschreven, die het Sociaal Huis op weg helpen om Welzijn in Wijnegem te realiseren. Zij vormen de basis van het meerjarenplan.

Met de volgende 4 strategische doelstellingen wordt het startschot van ‘Welzijn in Wijnegem’ gegeven:

Sociaal Wijnegem,

de referentie,

een toegankelijk Sociaal Huis

met een efficiënte werking.

De uitdaging van een sociaal Wijnegem begint in de eerste plaats bij de wettelijke opdracht om iedereen een menswaardig leven te garanderen. 

We willen rekening houden met ieders noden. Elke Wijnegemnaar moet, zonder onderscheid, deel kunnen uitmaken van onze samenleving.  Met het Sociaal Huis, en het WZC Rustenborg in het bijzonder, streven we ernaar de referentie te zijn in de streek en dragen we woorden zoals toegankelijkheid,  efficiëntie, kwaliteit, respect en waardigheid, hoog in het vaandel.

Aan de strategische doelstellingen worden nog beleidsdoelstellingen gekoppeld, die verder worden uitgewerkt in actieplannen en acties. Het is de bedoeling om op deze manier tijdens onze tocht een stukje ‘Welzijn in Wijnegem’ te realiseren.


  
   
Homepage Contact Sitemap