Home  

 

 

 
 
Thuisdiensten
 
 
 
 Maatschappelijke dienstverlening  Thuisdiensten  Woonzorgcentrum Rustenborg
Appartementen
voor ouderen
 
Appartementen
voor ouderen
 
 
WOONZORGGROEP VOORKEMPEN: Wijnegem en Schoten pionier in zorg

OCMW Schoten en OCMW Wijnegem wensen een nieuwe OCMW-vereniging “Woonzorggroep Voorkempen” op te richten. In deze vereniging krijgen Woonzorgcentrum Rustenborg, Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en dagverzorgingscentrum ‘t Dorp een plaats.

In het voorjaar van 2017 deed OCMW Schoten een oproep naar mogelijke partners om in de toekomst samen te werken. Er waren 4 geïnteresseerden partijen, waaronder OCMW Wijnegem.

Op 5 juli 2017 besliste OCMW Schoten om gesprekken op te starten met OCMW Wijnegem als toekomstige partner. Schoten ziet in Wijnegem een waardevolle partner om op korte termijn samen te werken. Nadien werden de onderhandelingen opgestart.

Beide besturen zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om zich te wapenen tegen de veranderende markt van wonen en zorg. Op deze manier wordt de toekomst van de woonzorgcentra verzekerd, met oog voor de kwaliteit van zorg voor de bewoners en werkzekerheid voor de medewerkers.
Het is een bewuste keuze om als openbare besturen zorg aan te bieden en geen samenwerkingen te zoeken met private partners.

In november worden de officiële beslissingen genomen. De OCMW-raad van Wijnegem bijt de spits af op 13/11/2017. De beslissing van de gemeenteraad van Wijnegem volgt op 20/11/2017, de OCMW-raad van Schoten op 22/11/2017 en de gemeenteraad van Schoten neemt als laatste een beslissing op 30/11/2017. Na deze beslissingen kan de aanvraag om een vereniging op te richten ingediend worden.
In de loop van november en december zullen er informatiemomenten georganiseerd worden voor het personeel.

Als alles volgens plan verloopt, is Woonzorggroep Voorkempen een feit op 1 januari 2018. De effectieve operationele werking is voorzien tegen 1 juli 2018.

OCMW Wijnegem

 

http://www.invlaanderen.be/made_invlaanderen/gezondheid_zorg_en_welzijn/(56207)/woonzorggroep-voorkempen-wijnegem-en-schoten-pionier-in-zorg

 

WIJK-WERKEN IS ER VOOR U !

Vanaf 1 januari 2018 wordt het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, kortweg PWA, omgedoopt tot ‘wijk-werken’. Dit komt omdat deze materie verschuift van het federale naar het Vlaamse niveau.

Steden en gemeenten krijgen binnen het nieuwe ‘wijk-werken’ de regierol om de dienstverlening te organiseren. Omdat het werkingsgebied 60.000 inwoners moet tellen, heeft de gemeente Wijnegem de handen in mekaar geslagen met de gemeenten Zandhoven, Zoersel, Schilde, Ranst en Schelle om het ‘wijk-werken’ aan te bieden. De gemeenten doen dit in samenwerking met KINA p.v., een OCMW-vereniging gevestigd te Malle. Het initiatief krijgt de naam ‘wijk-werken KINA’ mee.

De gemeente Wijnegem wenst met dit gezamenlijk initiatief de waardevolle dienstverlening die het PWA gedurende meerdere jaren bood voor de burger, scholen en verenigingen verder te zetten en te laten groeien. Met het wijk-werken wensen we nieuwe klanten te bereiken en meer werkzoekenden en leefloongerechtigden de kans te geven om als ‘wijk-werker’ actief te zijn. Deze werkervaring kan voor de wijk-werker een geleidelijke opstap richting tewerkstelling in het normaal economisch circuit betekenen.

Wie een beroep wenst te doen op ‘wijk-werken’, kan net zoals vroeger, terecht bij de lokale antenne in onze gemeente.

Wijnegem wijk-werken antenne: Sociaal huis, Koolsveldlaan 94    tel. 03 288 20 79

contact wijk-werk bemiddelaar: Ilse Lacante    e-mail: ilse.lacante@vdab.be

Permanentie voor inwoners: dinsdag van 9.00 uur – 12.00 uur

donderdag van 9.00 uur – 12.00 uur

Op afspraak: dinsdag en donderdag namiddag

De wijk-werk bemiddelaar verzorgt je inschrijving, geeft je uitleg over de verschillende soorten activiteiten die de ‘wijk-werker’ kan uitvoeren (bv klein tuinonderhoud, opvang of busbegeleiding in de school,….), en zorgt ervoor dat de geschikte wijk-werker bij jouw terecht komt.

Wat wijzigt er in het kader van de omschakeling van PWA naar wijk-werken?

Voor de gebruiker bedraagt de kostprijs van de wijk-werkcheque €7,45. Enkel als je een privépersoon bent zijn wijk-werk cheques fiscaal aftrekbaar. 

Wijk-werkers die vanaf 1 januari 2018 door VDAB of door het OCMW toegeleid worden, kunnen maximaal 1 jaar als wijk-werker actief zijn. Voor de vroegere PWA-medewerkers geldt deze beperking niet.

Personen of organisaties die in het verleden reeds beroep deden op het PWA ontvingen in de loop van november 2017 praktische informatie van de VDAB over Wijk-werken. Ben je nog geen gebruiker of wil je deze informatie van de VDAB nog even rustig nalezen, neem dan eens een kijkje op https://www.vdab.be/wijk-werken of neem contact op met onze wijk-werk bemiddelaar Ilse Lacante (in 2018 eerste permanentie op 9 januari 2018).

 

 

   

GEMEENTE EN OCMW WIJNEGEM ONDERTEKENEN ENGAGEMENTSVERKLARING DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

 

Donderdag 19/10/2017 ondertekenden burgemeester Ivo Wynants en de OCMW-voorzitter Nadine Wouters de engagementsverklaring dementievriendelijke gemeente.

Op deze manier worden de inspanningen van het OCMW en de gemeente van de afgelopen jaren bekrachtigd. Zo is er binnen het Woonzorgcentrum Rustenborg de woonzone Klimop waar bewoners met dementie een warme thuis krijgen. OCMW Wijnegem is samen met OCMW Schoten trekker van lichtpunt, een praatcafé dementie waar mantelzorgers van mensen met dementie ondersteund worden. Daarnaast willen we ons engageren om in de toekomst te blijven investeren in nieuwe projecten rond dementie.

 

 

 

VACATURES

coördinator thuisdiensten - ergotherapeut(e)

https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/56811757

https://werkgevers.vdab.be/include/vacature/56812319 

 
 
   
Homepage Contact Sitemap